TExt

quiltstuff bereldange
11, rue de l’oree du bois - l-7215 bereldange
tél: 277 677 11   email : info@quiltstuff.lumailto:info@quiltstuff.lushapeimage_1_link_0
 

Et geet lass. De Weekend zielt ëmmer Samsdes an Sondes fir ze bitzen.

Sou get et desen Weekend den Hannergronn ze gestallten. Dat Ganzt get e Bild fun +/- 57cm mol 42cm (ouni Bord). Et gët en Appliqué (Hand oder Machin) mat Broderie.

Material fir den Hannergronn:

  1. -58cm x 33cm Stoff fir den Himmel

  2. -58cm x 12cm fir eng Eispist

  3. -an nach en Stéck Weissen Stoff fir Schnei


Den pdf fir den Schnei ass hei an muss uneneen gesaat gin:

pdf Schnei

1.12. an 2.12.

Bitzen:

Tëschend dat stéck Stoff fum Himmel an fun der Eispist, kënnt dei streif Schnei. Den Himmel huet riets fum Bild eng Längt fun 31cm, dann kënnt den Schnei drun. De ganzen Hannergronn soll herno eng Greisst fun 57cm x 42cm hun, sou wei hei op der Foto.


Voilà, dat ass et schons fir de Weekend, Vill Spaass.

3.12.2018

Ech hoffen Dir hat e flotten Weekend an Hud e scheinen Hannergronn gebitzt. Haut kënnt e Baam op eisen Hannergronn. Wei och mam Schnei, musst Dir de Baam nach uneneensëtzen an dann kënnt den op dei riets Seit fun eisem Bild. Wei hei op der Foto; mat dem rietsen Aascht +/- 5cm fum Bord weg an uewen +/- 4cm weg.


Hei ass den pdf Baam


Voilà, an vill Spaass beim Bitzen.

4.12.2018

Haut kënnt op den flotten Baam, en Uhu sëtzen.


pdf Uhu


Vill Spaass beim

Bitzen.

5.12.2018

Haut get eisen Baam nach bëssen verscheinert, an zwar bitzt Dir mat engem Stillstach e puer Äscht un de Baam, sou wei hei op der Foto.


Hei och nach emol eng kleng Erklärung, wei den Stillstach geet.

6.12.2018

Riets niewend eisen Baam kënnt en Strauch hin stoen. Hei gin ech Iech och keen pdf, sou kënn’Dir den Strauch sou gestallten wei en Iech gefällt. Och deen ass mat Stillstach gebitzt gin.

7.12.2018

Hoffen der hud nach bëssen Platz gelos um Strauch, well haut gin do nach Knospen drun gemaach. Ech hun kleng Perelen geholl, dir kënnt awer och en Knötchenstich bitzen (wei hei ennen gewisen).

8.12. an 9.12.

Desen Weekend sëtzt Dir desen flotten Biir lenks niewend den Baam. Kukt dat de Kapp fum Biir +/- 3cm fum enneschten lenken Aascht fum Baam weg ass an eben de Schlittschung ennen op fer Eispist drop ass. (firun de Biir an hannert den Biir kommen och nach saachen)


pdf Biir


Vill Spaass

10.12.2018

Haut bizt Dir e Schitt hannert den Biir fun geschter. Kukt dat de Schlitt komlett op der Eispist steet.


pdf Schlitt

11.12.2018

Op de Schlitt gin haut mol Kadoen drop gesât.


pdf Kado

12.12.2018

Hannert eisem Biir an iwert dem Schnei get haut en Strauch Brodéiert. Hei krid Dir keen pdf, den Strauch kënnd Dir gestallten no Loscht an Laun.