quiltstuff bereldange
11, rue de l’oree du bois - l-7215 bereldange
tél 277 677 11   email : info@quiltstuff.lumailto:info@quiltstuff.lushapeimage_1_link_0
 

MAGASIN - VENTE DE TISSUS POUR

QUILTING & PATCHWORK

Quiltstuff fand Dir och lo op Instagram.

                     @quiltstuff.lu

Quiltstuff ass bis op weideres zou weinst den neien Corona Mesüren. Ech sin awer per Mail oder Telefo fir all Fro ze erréchen, an verschécken och all Bitzmaterial.

Ech soen och jidwerengem en Decken Merci den mech dest, net sou einfacht Joer, ennerstëtzt huet.


Ech wënschen jidwerengem schein Krëschtdeeg an e gudden Rutsch an dat neit Joer 2021.