Quiltalbum
Reschter verschaft

Reschter verschaft

Storm at Sea

Storm at Sea

Summerfeeling

Summerfeeling

Schildkröt als Këssen

Schildkröt als Këssen

Leuchtturm

Leuchtturm

Japanisch Falttechnik

Japanisch Falttechnik

Dahlia

Dahlia

Batikquilt

Batikquilt

Triny

Triny

Kaatzen

Kaatzen

Safari

Safari

Hulla

Hulla

Rondelsquilt

Rondelsquilt

Rondelsquilt

Rondelsquilt

Around the world

Around the world

Mola

Mola

Auer

Auer