Couren an der QuiltstuffDei nächst Kuren gin nes am September lass.
Weider Infoen heizou kommen am August.
Fir all Couren muss Dir Iech umellen,
entweder iwert Telefo: 00352 277 677 11
Oder iwert den Contact Formulär hei op der Internetseit.

Freides mëttes ass Quilten fir Jidwereen den Loscht, Zeit an gud Laun matbrengt. Bei guddem Wieder bitze mer op der Terrasse. Mellt Iech awer un, well Platzen sin momentan nach op 4 Leit beschränkt, wa mer baussen bitzen, dann geet et och bis zu 8 Leit.