Couren an der QuiltstuffCouren gin nes Meindes den 31.5.2021 lass, an zwar:

  • Meindes fun 14h30 bis 17h00 an fun 18h00 bis 20h00
  • Dënsdes fun 17h00 bis 20h00
  • Mëttwochs fun 14h30 bis 17h00
  • Donnegdes fun 9h00 bis 11h30
  • Freides fun 14h00 bis 18h00

Donnegdes moies ass en Ufängercour.Meindes, Dënsdes a Mëttwochs gif ech verschidden Saachen proposéieren. E Quilt mat verschidden Rondelen, wou ech Iech weisen wei Dir Äer Rondelen selwer gestallt, zeechend a dono bitzt.Oder e ganz verrécktenen 3D Quilt.


6902BD75-301A-4545-9CEA-5F3920C42D92_1_105_c 34F46459-5BCA-4CB7-9E34-657C9964FB06_1_105_c


Fir all Couren muss Dir Iech umellen,
entweder iwert Telefo: 00352 277 677 11
Oder iwert den Contact Formulär hei op der Internetseit.

Freides mëttes ass Quilten fir Jidwereen den Loscht, Zeit an gud Laun matbrengt. Bei guddem Wieder bitze mer op der Terrasse. Mellt Iech awer un, well Platzen sin momentan nach op 4 Leit beschränkt, wa mer baussen bitzen, dann geet et och bis zu 8 Leit.